Általános szerződési feltételek

www.acpower.hu weboldalt a SIGNAL Computer KFT. üzemelteti:

Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 55.

Adószám: 10234958-2-43

Közösségi adószám: HU10234958

Cégjegyzékszám: 01-09-061789

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10400494-50526889-71721003

IBAN számla szám: HU96 1040 0494 5052 6889 7172 1003

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-75614/2014.

E-mail cím: laptop@laptophardware.hu

Telefonszám: +36 30 773 41 55

A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

Munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást az alábbiakban leírt technikai vagy jogi fogalmak jobb megértéséhez.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A weboldalon a felhasználó laptop alkatrészek, tartozékok, használt és új laptopok széles választéka között böngészhet.

Regisztráció és rendelés leadása:

Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a SIGNAL Computer Kft., aki a 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. A SIGNAL Computer Kft. a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől a SIGNAL Computer Kft. A SIGNAL Computer Kft. fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

A weboldalon történő vásárláshoz lehetőség van regisztrációra. Az első vásárlás során a rendszer létrehoz egy felhasználói fiókot, jelszóval amit a megadott e-mail címre kiküldünk.

A felhasználói fiók létrehozása a vásárlási folyamatban a kosár oldalon, a “tovább a pénztárhoz” gomb lenyomása után kezdeményezhető. A vásárláshoz az alábbi adatok megadása szükséges:

Kiszállításos vásárlás esetén: személyes adatok amik kötelezően megadandók: e-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Telefonszám, Szállítási cím és számlázási cím.

A felhasználó bármikor kérheti a regisztráció törlését.

Átvételi lehetőségek:

Kiszállítás a megadott címre a GLS futárszolgálattal:

Megrendelését futárszolgálatunk az Ön által megadott címre szállítja. A SIGNAL Computer Kft. minden vásárlásról számlát állít ki a vevő által megadott számlázási címre, a számlát ezen szállítási mód esetén a csomagban juttatja el a vevőhöz. A vevő (magányszemély esetén is) köteles a számla kiállításához a számlázási címet megadni, ennek hiányában a SIGNAL Computer Kft. a rendelés teljesítését megtagadja. A vevő nyilatkozhat úgy, hogy a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel.

 

Szállítási információk:

Házhozszállítással történő rendelés esetén, kérjük, átvételkor ellenőrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a számlán szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni központunkba, melynek címe:

SIGNAL Computer Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 55. Kérjük, észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, a következő telefonszámon: +3630 773 4155 vagy emailen: csomag@laptophardware.hu, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk.

Lehetséges fizetési módok a weboldalon történő rendelés esetén:

Utánvét: Házhozszállítás esetén a teljes vételárat a megrendelés szállítótól való átvételekor kell kifizetni készpénzben a kiszállítást végző futárszolgálat munkatárásnak. A készpénzes vagy bank kártyás (utánvét) fizetési mód választása esetén bruttó 390 Ft készpénzkezelési díj kerül kiszámlázásra.

Előreutalás: A megrendelés ellenértékét banki átutalással is kiegyenlítheti. A rendelés leadása után azonnal egy díjbekérőt állítunk ki számlázási címre, melyet elektronikus formában, e-mailben juttatunk el. A levél tartalmazni fogja az átutaláshoz szükséges összes információt.

Online Bankkártyás fizetés (Simple): Megrendelését kényelmesen, biztonságosan kiegyenlítheti online módon bankkártyájával.

OTP Simple adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a SIGNAL Computer Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 55.) által a www.laptophardware.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár út 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A felhasználónak a rendelés leadásakor lehetősége a rendeléshez megjegyzést fűzni két külön rovatban, mely közül az egyiket csak a vásárló láthatja, ez a weboldalon egyértelműen feltüntetésre került.

Ha a felhasználó a rendelés leadása után hibát észlel a rendelés bármely adatában, akkor a lehetősége van javítást kérni a SIGNAL Computer Kft. elérhetőségein.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:
A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét termék információs adatlapról (terméklap) tudhatja meg részletesen. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, ami tartalmazza a 27% ÁFÁ-t. A weboldalon feltüntetett árak magyar forintban értendőek.

Egyéb feltételek

Ajánlati kötöttség: a vásárló által leadott rendelés (ajánlat) a SIGNAL Computer Kft. által elektronikus úton visszaigazolásra kerül haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül. Ha ezt a SIGNAL Computer Kft. elmulasztja, vagy a vásárló nem kapja meg az erről szóló elektronikus értesítést, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A SIGNAL Computer Kft. ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Külön rendelkezés hiányában a SIGNAL Computer Kft. a későbbiekben tájékoztatja Önt akcióiról és újdonságairól.

A weboldalon keresztül létrejött szerződés elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, melyre a következő jogszabályok vonatkoznak:

 

  1. 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről,

  1. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatások kérdéseiről,

  1. 45/2014. (II.26) kormányrendelet szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,

  1. 2011/83/EU irányelv a fogyasztók jogairól.

Szállítási határidő:

A szállítási határidő általában a rendelés leadásától számított 1-2 munkanap, de legkésőbb 30 munkanapon belül.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei:

Amennyiben a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a következő módon teheti meg:

A vásárló, az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. A SIGNAL Computer Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia.

Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:

– Olyan termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó kérésére rendeltek.
– Amennyiben a Fogyasztó nem teszi lehetővé az előzetes készülék bevizsgálásunkat, úgy az elállási jogát nem gyakorolhatja a rendelt termékek vonatkozásában.
– Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
– Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a SIGNAL Computer Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

Szavatosság:

1. Kellékszavatosság

A vásárló a SIGNAL Computer Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó a – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

2. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy az adott hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek tekintjük. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. A kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató végezte, akkor a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontja.

A rendelet hatálya csak az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

  1.  szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a  szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

  1.  rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

  1.  helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

  1.  elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

 

  1. elsősorban – döntése szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a SIGNAL Computer Kft.-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

  1. ha a SIGNAL Computer Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a SIGNAL Computer Kft. a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a SIGNAL Computer Kft.-t terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A fentiektől függetlenül fogyasztót a jótállásból fakadó jogok szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szerzői jogok

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a SIGNAL Computer Kft. szellemi alkotása. Tilos a weboldal tartalmának bármilyen formájú engedély nélküli másolása.